Lợi ích tuyệt vời khi đầu tư bất động sản

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 thường được nhắc đến cùng với khủng hoảng bong bóng nhà đất và thế chấp dưới chuẩn ở Hoa Kỳ. Trải qua giai đoạn khủng hoảng khó khăn này, không mấy nhà đầu tư còn mặn mà với lĩnh vực bất động sản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn những lợi ích khi mua bất động sản.

Đầu tư bất động sản đang là lĩnh vực được nhiều người quan tâm.

Lợi nhuận hấp dẫn

Các nhà phê bình cho rằng đặc tính ít biến động của bất động sản là kêt quả của việc giao dịch không thường xuyên. Điều này có nghĩa là giá trị khi mua nhà đất thường dựa trên đánh giá của bên thứ ba, dẫn đến biến động chậm trễ của thị trường. Các giao dịch và đánh giá xảy ra không thường xuyên thường có xu hướng cào bằng lợi nhuận, như khi thị trường phát triển, giá bất động sản thường thấp hơn giá thị trường và trong thời kỳ suy thoái lại cao hơn giá trị thị trường.

Lợi nhuận khi đầu tư bất động sản đã thu hút các nhà đầu tư.

Giá trị tài sản cao

Không giống như cổ phiếu hay trái phiếu, bất động sản là một tài sản hữu hình xây dựng bởi gạch và vữa vững chắc hơn nhiều. Điều này đã phần nào hạn chế mâu thuẩn giữa người ủy thác – người đại diện, hay đúng hơn sự phụ thuộc của nhà đầu tư vào những người quản lý và bên cho vay.Ngay cả các Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (dựa trên các chứng khoán bất động sản đã được niêm yết) vẫn phải chi trả một tỷ lệ phần trăm tối thiểu dưới dạng cổ tức.

Thu nhập hấp dẫn, ổn định

Đầu tư bất động sản sở hữu những ưu thế nổi trội.

Một đặc tính quan trọng của đầu tư bất động sản là tổng lợi nhuận từ tiền cho thuê trong thời gian dài khá đáng kể. Trong khoảng thời gian 30 năm từ 1977 đến 2007, gần như 80% tổng số lợi nhuận khi bán bất động sản Mỹ đến từ nguồn thu nhập ổn định này. Chính điều này là sự khác biệt giữa đầu tư vào bất động sản (thu lợi từ dòng tiền đều) so với đầu tư vào các dạng tài sản khác (thu lợi từ việc hồi toàn bộ vốn và lãi).

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Một lợi ích khác của việc đầu tư vào bất động sản là tiềm năng đa dạng hóa của nó. Bất động sản thường có sự tương quan thấp, đôi khi là âm với các loại tài sản khác. Điều này có nghĩa là nếu thêm nó vào danh mục đầu tư tài sản đa dạng hoá, có thể làm giảm biến động danh mục đầu tư và mang lại lợi nhuận cao hơn.