Những Lưu Ý Khi Cho Thuê Đất Hà Nội

Theo quyết định của UBND, Quận Hoàng Mai tiếp tục cho thuê đất Hà Nội để sử dụng làm bãi đỗ xe, kho bãi.

THỜI HẠN THUÊ

Theo đó, thời hạn thuê đất hàng năm, hình thức cho thuê, nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, không san gạt, tôn cao nền bãi hiện trạng làm ảnh hưởng đến thoát lũ và ổn định của bờ, bãi sông.

Hà Nội tiếp tục cho thuê đất nền
Hà Nội tiếp tục cho thuê đất nền

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với UBND quận Hoàng Mai để cập nhật bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai theo quy định. Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định đơn giá thuê đất, ký hợp đồng thuê đất, nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa. Liên hệ Cục Thuế Hà Nội để nộp tiền thuê đất, truy nộp tiền thuê đất kể từ thời điểm ký hợp đồng giao khoán đến ngày ký quyết định cho thuê đất. Khách hàng có thể cho thuê nhà xưởng kho bãi.

LƯU Ý

Thành phố yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, phường Thanh Trì cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định. UBND quận Hoàng Mai, phường Thanh Trì thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư, xây dựng Trong quá trình sử dụng đất, nếu sử dụng không đúng mục đích của quyết định này thì Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai phối hợp cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

lu-y-khi-cho-thue-dat-ha-noi
Nhiều khách hàng tìm kiếm cho thuê đất nền làm kho bãi, nhà xưởng

Ngan Pham (TH)