Những thành phố người dân khó mua nhà dù lương cao

Bạn có tin với mức thu nhập 123.000 USD một tháng nhưng vẫn phải mất gần 24 năm mới đủ tiền mua nhà không? Điều này hoàn toàn có thật với 12 thành phố dưới đây.

12 thành phố khó mua nhà dù lương hàng tháng cao

Thống kê trên được rút ra từ báo cáo của kinh tế trưởng Tendayi Kapfidze (Công ty cho vay trực tuyến Lending Tree). Tendayi Kapfidze lựa chọn đối tượng là những người có mức thu nhập bình quân cao nhất của mỗi thành phố. Từ đó, tính toán chi phí hàng tháng những người này phải bỏ ra để sở hữu nhà và so sánh với mức giá nhà bình quân tại địa phương. Dưới đây là 12 thành phố có giá nhà cao so với mức thu nhập của người dân.

giá nhà thế giới 

12. New York

Giá nhà bình quân: 413.200 USD.

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (lĩnh vực pháp lý) là 102.615 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 28.700 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 14 năm.

Ảnh: Kohn Pederson Fox

Xem thêm:đất nền Đường Bưng Ông Thoàn quận 9

giá nhà New York 

11. Virginia Beach, Virginia

Giá nhà bình quân: 236.600 USD.

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (kiến trúc và kỹ sư) là 72.801 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 20.400 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12 năm.

Ảnh: SchuminWeb

Giá nhà bình quân của Virginia Beach, Virginia 

10. Providence, Rhode Island

Giá nhà bình quân: 257.300 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành kiến trúc và kỹ sư) là 76.003 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 21.300 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12 năm.

Ảnh: Visual Hunt

Giá nhà bình quân của Providence, Rhode Island 

9. Portland, Oregon

Giá nhà bình quân: 312.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 83.118 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 23.270 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 13,5 năm.

Ảnh: Bloomberg

Giá nhà bình quân của Portland, Oregon 

8. Salt Lake City, Utah

Giá nhà bình quân: 255.100 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 72.268 USD (một năm) và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 20.320 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12,5 năm.

Ảnh: George Frey/Bloomberg.

Giá nhà bình quân tại Salt Lake City, Utah 

7. Miami, Florida

Giá nhà bình quân: 236.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (pháp luật và người quản lý) là 68.838 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 19.270 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 12 năm.

Ảnh: Scott McIntyre/Bloomberg.

Xem thêm: đất nền Đường Thủy Lợi quận 9

Giá nhà bình quân tại Miami, Florida 

6. Denver, Colorado

Giá nhà bình quân: 317.100 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (khoa học máy tính và toán) là 81.747 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 22.880 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 14 năm.

Ảnh: Netpix.com

Giá nhà bình quân tại Denver, Colorado 

5. Boston, Massachusetts

Giá nhà bình quân: 393.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (khoa học máy tính và toán) là 91.015 USD và chi phí hàng năm cho tiền nhà là 25.500 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 15,5 năm.

Ảnh: Goodfreephoto.com

Giá nhà bình quân tại Boston, Massachusetts 

4. Los Angeles, California

Giá nhà bình quân: 537.000 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 97.707 USD và chi phí cho tiền nhà: 27.360 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 19,5 năm.

Ảnh: Needpix.com

Giá nhà bình quân tại Los Angeles, California 

3. San Diego, California

Giá nhà bình quân: 484.900 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành kiến trúc và kỹ sư) là 86.596 USD và chi phí cho tiền nhà là 24.250 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 20 năm.

Ảnh: Panoramio

Giá nhà bình quân tại San Diego, California 

2. San Francisco, California

Giá nhà bình quân: 716.500 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (ngành pháp lý) là 112.168 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 31.400 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 23 năm.

Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg

Giá nhà bình quân tại San Francisco, California 

1. San Jose, California

Giá nhà bình quân: 815.000 USD

Thu nhập trung bình năm của nhóm có lương cao nhất (khoa học toán và máy tính) là 123.052 USD và chi phí hằng năm cho tiền nhà là 34.450 USD.

Thời gian ước tính để mua được nhà: 23,5 năm.

Xem thêm: đất nền quận 9