tham quan biet thu tung la nhà cua Micheal Jackson3

Đây là con tàu mà Micheal Jackson đã dùng để tổ chức một lễ kỉ niệm vào năm 2004. Mọi người đến đây đều có thể chụp ảnh trên con tàu đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *